ស្លាបមន់អាំងកោះមាន់អាំងសាច់គោអាំងនំប័ុងលក់តាមផ្លូវ/Amazing Street Food

1 Просмотры
Издатель
ស្លាបមន់អាំងកោះមាន់អាំងសាច់គោអាំងនំប័ុងលក់តាមផ្លូវ/Amazing Street Food/+++ Welcome to My Channel Pich Sovann
Please don’t forget Click Subscribers My Channel and Help Share
Thanks!
លេខទូរស័ព្ទទាក់ទង: ០១២ ៨៣៧ ៤៨៩ , ០៧០ ៦២ ៩៥ ៩៨
Contact phone number: 012 837 489, 070 62 95 98
======================================================
► We upload About :
Khmer News, Political News, Hot News, Pich Sovann News ,How to Cook khmer food, How to make dessert,
How to cook thai food and dessert , How to natural skin repair, Cambodia Agriculture, Buddhism,Tourist News, Social News, Cambodia health
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pich Sovann ,
Evening Street Food in Phnom Penh City,
Cambodian Street Food Tour,
Cambodian Street Food - Tour Around Phnom Penh Market,
food tour in Orussey Market Phnom Penh
Street food in market - Asia food in Cambodia.,
Amazing Street Food,
Категория
Азия
Комментариев нет.