Bakı Küçələri 4k (4 Aprel 2021) Baki Yollari , Kuceleri - Driving Tour |Баку Азербайджан | GoPro 9

0 Просмотры
Издатель
Baku City | Azerbaijan


Instagram: https://www.instagram.com/driwalk_


04.04.2021


00:00 Akademik Həsən Əliyev küçəsi
06:42 Tibilisi prospekti
08:35 İzmir küçəsi
10:05 İnşaatçılar prospekti
10:59 Nəriman Nərimanov prospekti
12:01 Abdulla Şaiq küçəsi
13:02 İnşaatçılar prospekti
13:38 Bakıxanov küçəsi
16:01 Xan Şuşinski küçəsi
16:22 Ənvər Qasımzadə küçəsi
17:36 Ceyhun Hacıbəyli küçəsi
18:01 Atatürk prospekti
18:45 Gənclik metrosu
19:14 Fətəli Xan Xoyski küçəsiBakı, Avropa və Asiyanın kəsişməsində yerləşən dünyanın ən cazibədar və kosmopolit şəhərlərindən biridir. Paytaxtın adı "Küləklər şəhəri" kimi şərh olunur. Paytaxt Bakı Azərbaycanın böyük elmi-mədəni və sənaye mərkəzidir. Qədimliyinə, əhalisinin və ərazinin böyüklüyünə görə Şərqin ən qədim və ən böyük şəhərlərindən biri olan Bakı Abşeron yarımadasının cənubunda, Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Bakı öz gözəlliyini keçmişini qoruyaraq müasir Avropa şəhəri kimi arxitektura, biznes mərkəzləri və göydələnlərdə mükafatlara layiq görülür.

Ölkənin ən böyük mədəniyyət mərkəzi olan Bakı, müsəlman Şərqində ilk pərdənin açıldığı milli teatr, ilk operanın ifa olunduğu, ilk Azərbaycan qəzetinin nəşr edildiyi və ilk Azərbaycan kitabxanasının açıldığı şəhərdir. Şəhərin ən gözəl ve xüsusi memarliq üslubu ilə seçilən binaları əsasən muzeylərə, teatrlara və kitabxanalara məxsusdur.

Bakı, həmçinin, dünyada tayı-bərabəri olmayan Neft Daşları ilə məşhurdur. Xəzər dənizinin ortasında yerləşən Neft Daşları, dünyada ən qədim və ən geniş məskunlaşmış ofşor neft şəhəri hesab olunur. Bu ərazi özündə qədim neft yataqlarını, məşhur neft daşlarını, nadir dərin su hövzələrini, müasir quyu qazma mexanizmlərini birləşdirir.Baku is one of the most attractive and cosmopolitan cities in the world, located at the crossroads of Europe and Asia. The name of the capital is interpreted as "City of Winds". The capital Baku is a large scientific, cultural and industrial center of Azerbaijan. Baku, one of the oldest and largest cities in the East due to its antiquity, population and size, is located in the south of the Absheron Peninsula, on the shores of the Caspian Sea. Preserving its beauty and past, Baku, as a modern European city, has won awards for architecture, business centers and skyscrapers.

Baku, the country's largest cultural center, is the city where the first curtain in the Muslim East was opened, the first opera was staged, the first Azerbaijani newspaper was published and the first Azerbaijani library was opened. The most beautiful and unique architectural style of the city belongs to museums, theaters and libraries.

Baku is also known for its unique Oil Rocks in the world. Oil Rocks, located in the center of the Caspian Sea, is the oldest and most populous coastal oil city in the world. This area includes ancient oil fields, famous oil rocks, rare deep-sea basins, modern well drilling mechanisms.
Баку - один из самых привлекательных и космополитичных городов мира, расположенный на перекрестке Европы и Азии. Название столицы интерпретируется как «Город ветров». Столица Баку - крупный научный, культурный и промышленный центр Азербайджана. Баку, один из старейших и крупнейших городов Востока благодаря своей древности, населению и размеру, расположен на юге Апшеронского полуострова, на берегу Каспийского моря. Сохраняя свою красоту и прошлое, Баку, как современный европейский город, удостоен наград в области архитектуры, бизнес-центров и небоскребов.

Баку, крупнейший культурный центр страны, - это город, где был открыт первый занавес на мусульманском Востоке, была поставлена ​​первая опера, была издана первая азербайджанская газета и открылась первая азербайджанская библиотека. Самый красивый и уникальный архитектурный стиль города принадлежит музеям, театрам и библиотекам.

Баку также известен своими уникальными в мире Нефтяными камнями. Ойл Рокс, расположенный в центре Каспийского моря, является старейшим и самым густонаселенным прибрежным нефтяным городом в мире. Этот район включает древние нефтяные месторождения, знаменитые нефтяные породы, редкие глубоководные бассейны, современные механизмы бурения скважин.#driwalk
#driving #drivingtour #city
#summer2021
#baku #azərbaycan #bakü
#yollar #yollarazerbaijan
#kuce #küçə #asvalt
#bakigeceleri #gecələr
#night #işıqlar #ışıklar
#баку #yagish #дождь
#rain #travel #travelbaku
#bakutravel #tut #turist
#hiphop #relaxsingmusic
#avtomusic #asmr
Категория
Азия
Комментариев нет.